TELE Greenland

TELE Greenland

- det nationale telekommunikationsselskab

GNC har udført en stor del af kabelfremføringen i Nuuk i forbindelse med fornyelse og forstærkning af telekommunikationsnettet.
Dette har både været i nye bydele og ved landsætning af søkabler fra omverdenen.

TELE Greenland har ønsket at sikre søkablerne, så de ikke bliver ødelagt af is ved søbredden, og dermed opretholde en sikker kommunikationslinje til omverdenen for deres kunder.

GNC har bidraget med sikringen af Connect Greenland som underentreprenør til Visser & Smit Hanab.
Der skulle bores to huller fra land ud i havet med en borelængde på ca. 1.250 meter og til en dybde af ca. 250 meter under havets overflade. GNC’s opgave bestod i at forberede en lukket arbejdsplads og lave et slutningspunkt til grundfjeldet for den specielle boremaskine, der skulle bore hullerne. GNC havde ligeledes til opgave at omlægge fiberkablerne på landsiden til nye splejsebrønde.

GNC udfører derudover en del ad hoc opgaver af forskellig art for TELE Greenland.