Kommuneqarfik Sermersooq

Kommuneqarfik Sermersooq

GNC’s første opgave ved virksomhedens start i 2003 var en byggemodningsopgave for Nuuk Kommune. Vi har siden udført større sprængnings-, udgravnings- og opbygningsarbejder for kommunen til etablering af bl.a. fodboldbaner, kirkegård, park, p-plads og vejanlæg, stier, fremføring af fjernvarmeledninger, vand- og kloakledninger, drænledninger samt tele- og elkabler.

Udover nye anlægsarbejder beskæftiger GNC sig også med større kloakrenoveringsopgaver, kystsikring samt en hel del ad hoc opgaver for kommunen. GNC forestår en meget stor del af den offentlige snerydning i Nuuk.